WS-C2960X-48TS-L

رایگان

این سوییچ شبکه دارای 48 پورت برای متصل کردن انواع کامپیوترها می باشد و می تواند در فضاهای بزرگ با تعداد زیاد کامپیوتر مورد استفاده قرار گیرد . استفاده از این سوئیچ شبکه در شبکه های محلی بسیار می باشد و میزان رضایت از آن بالاست . این سوئیچ به صورت LAN BASE می باشد و دارای امنیت یکپارچه در انتقال و دریافت داده ها می باشد .

تماس با ما