Deco P9 AC1200+AV1000 Whole Home Hybrid Mesh WiFi System

2,800,000 تومان

Powerline Backhaul: Powerline Deco P9 یک خط سوم برای عبور داده ها ایجاد می کند ، مشابه روتر مش سه باند ، برای ایجاد ارتباط قوی تر بین واحدهای Deco و افزایش عملکرد کلی شبکه ، از بین بردن تداخل سیگنال از دیوارها و اشیا دیگر. *
کل پوشش خانگی: تا 6000 فوت مربع را با WiFi بدون درز و با کارایی بالا بپوشانید که مناطق مرده و بافر را از بین می برد.

موجود در انبار